portfolio

None of us is as smart as all of us

-Ken Blanchard-

Recente Activiteiten

november '21 - december '21

Programma circulaire vaardigheden voor docenten en studenten lerarenopleiding Techniek

In het kader van het Circular Skills programma, van de coöperatie Leren voor morgen, hebben we 2 interactieve sessies begeleidt voor docenten en studenten van de lerarenopleiding Techniek. Bewustwording op de circulaire transitie en wat het betekent voor het techniekonderwijs, stond centraal. In deze guide zie je hoe de aanpak van de sessies was en welke onderwerpen er besproken zijn.

Utrechts Consortium opleiden voor een Circulaire economie

september '21 - november '21

Begeleiden ontwikkeling minor Sustainable Technologies

In het kader van het Circular Skills programma, van de coöperatie Leren voor morgen, hebben we een groep docenten uit het domein Techniek in hun proces begeleidt op de ontwikkeling van de minor Sustainable Technologies. Hoe het proces verlopen is en de opbrengsten daarvan, zijn terug te vinden in deze guide.


september '21 - januari '22

professionalisering docenten techniek

STO Amstelland heeft als 1 van haar doelen om de techniekdocenten van de betrokken scholen te professionaliseren en daarmee techniekteams duurzaam te versterken en te verbreden. O3-Effect helpt mee door met de docenten in te zoomen op (leren voor) duurzame ontwikkeling. In 3 verschillende dagen ziet het traject er als volgt uit:

 1. Circulaire tour in Circl (okt '21) - in dit inspirerende, circulaire gebouw van de ABN-AMRO maken docenten kennis met circulariteit door een rondleiding en presentatie van Merijn van den Bergh (directeur Circl) over het hoe en waarom van Circl en circulariteit. Daarnaast `ijn ze actief aan de slag met werkvormen gericht op het in beeld krijgen van de actualiteit van het techniekonderwijs.

 2. Blik naar buiten tour (jan '21) - Aan de hand van de 7 werelden van techniek bezoeken docenten bedrijven in en om Amsterdam om een actueel beeld te krijgen van technische trends en beroepen.

 3. Vertalen van bezoeken en kennis naar de lessen (feb '21) - Aan de hand van de 6 kernen van Leren voor duurzame ontwikkeling gaan docenten aan de slag om onderwijsactiviteiten te ontwerpen die voor leerlingen aantrekkelijk en actueel zijn en bovendien aansluiten op de circulaire arbeidsmarkt.

juli '21 - heden

Aeres Almere ontwikkelt beleid op onderwijs voor duurzame ontwikkeling

Aeres Almere, bestaande uit een vmbo en mbo, heeft O3-Effect gevraagd om het ontwikkelproces te begeleiden dat moet leiden tot een transparant, digitaal en levend beleidsplan gericht op onderwijs voor duurzame ontwikkeling, "Het boek" van Aeres Almere. Hierin wordt het verhaal, de aanpak en het effect van de school beschreven en verbeeld. Medewerkers en leerlingen zijn onderdeel van het creëren van het Aeres Almere boek.

juli '21 - november '21

VO-Leiderschap voor duurzame ontwikkeling Nijmegen

Vanuit de opdracht van het Rijksinstituut voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben we gesprekken met 8 verschillende schoolleiders uit het VO in Nijmegen. De gesprekken richten zich op in hoeverre duurzame ontwikkeling bekend is in het onderwijs, met welke ambities en vraagstukken schoolleiders in de regio aan het werk zijn gekoppeld aan duurzame ontwikkeling. De doelen van de gesprekken zijn om:

 • Bewustwording op duurzame ontwikkeling te creëren

 • Verbinding en gezamenlijkheid te creëren op duurzame ontwikkeling

 • Koppeling leggen tussen gemeentelijke/regionale ambities en onderwijsopgave

 • Eigen leiderschapsrol in beeld brengen mbt duurzame ontwikkeling

 • Bereidheid op samenwerking te inventariseren

 • Zicht bieden op handelingsperspectief

Op basis van de gesprekken en bereidheid om verder te verkennen wordt er gekeken naar een vervolgbijeenkomst aangevuld met relevante stakeholders zoals gemeente en bedrijven.

16 juni '21

Bijdrage aan webinar Archimedes instituut (Hogeschool Utrecht)

Vanuit de organisatie van het webinar werd ons de vraag gesteld om via een filmpje aan te geven wat de ideale lerarenopleiding zou moeten doen aan duurzame ontwikkeling. Dit filmpje is getoond aan alle lerarenopleiders van het Archimedes Instituut.

16 juni '21

Stageopdracht ontwikkeling MBO College Lelystad

In aansluiting op het het keuzedeel "duurzaamheid in het beroep" (9 sept '20) heeft het MBO College Lelystad ons gevraagd om een passende stageopdracht te ontwikkelen. Een opdracht waarin studenten onderzoek doen naar duurzaamheid/duurzame ontwikkeling binnen hun stagebedrijf/organisatie en een voorstel doen om duurzamer te ondernemen. De inmiddels voltooide opdracht zal in schooljaar 2021-2021 ingezet worden bij 3e jaars studenten niveau 3 en 4. Wil je meer weten over het eindresultaat? Neem dan contact met ons op.

7 jun '21

Vervolg Uitvraag VO-schoolleiders Utrecht (okt 20) voor duurzame ontwikkeling

Vanuit gesprekken met de schoolleiders van Unic, X-11, Amadeus Lyceum en het Leidsche Rijn College heeft O3-Effect een brainstormsessie georganiseerd om te komen tot een concrete onderwijsactiviteit in de stad die bijdraagt aan burgerschap/leren voor duurzame ontwikkeling. Op onder andere het verzoek van de schoolleiders hebben we aan de brainstormsessie ook afvaardigen van de gemeente, het bedrijfsleven, de lerarenopleiding (HU) en de Universiteit van Utrecht (UU) deelgenomen. In een 3 uur durende actieve sessie zijn we tot een voorstel gekomen. Een Utrechts onderwijsevenement voor docenten en schoolleiders gericht op de opdrachten van de stad met thema's als kansengelijkheid, gezondheid en leefbaarheid. Samen kijken we naar de haalbaarheid van dit idee. Wil je meer hierover weten en wil jij vanuit samenwerking een impact maken in jouw omgeving? neem dan contact met ons.

1 juni '21

Start procedure voor oprichting van een nieuwe middelbare school in Utrecht

Bekijk de ontwikkeling en het concept van de school op www.o3utrecht.nl

30 maart '21 - mei '21

trainingsprogramma voor MBO gericht op circulaire vaardigheden

Met deze link vind je de beschrijving en informatie over het programma zoals uitgevoerd op het Technova College uit Ede.

24 maart '21

Presentatie Ontwikkelproces en inhoud keuzedeel duurzaamheid in het beroep

MBO College Lelystad heeft samen met O3-effect het keuzedeel duurzaamheid in het beroep ontwikkeld op basis van de principes van leren voor duurzame ontwikkeling. In deze presentatie wordt gedeeld hoe dit is aangepakt. Hoe leren studenten voor duurzame ontwikkeling? Hoe zorg je voor een integrale aanpak en hoe ziet het onderwijs er dan uit?

MBO College Lelystad wil het proces en het resultaat van dit keuzedeel graag delen met collega's en studenten van het ROC van Amsterdam (Zuid en Zuidoost). Beiden scholen hebben een "Green Office" en zij delen graag kennis en ervaringen met elkaar om opleiden voor duurzame ontwikkeling te versterken.

18 feb '21 - mei '21

Programma circulaire vaardigheden vmbo

Vanuit het programma Circular Skills van de cooperatie Leren voor morgen hebben we een programma voor STO Amstelland ontwikkeld om een start te maken met de integratie van circulaire vaardigheden in het onderwijs van het vmbo. Drie scholen uit het samenwerkingsverband zijn hierbij betrokken, te weten:


Het programma bestaat uit vier activiteiten die samen met de coördinatoren van STO Amstelland op maat zijn gemaakt. De activiteiten zijn:

1. Circulaire tour (18 februari 2021) en inspiratiesessie - bewustwording op circulaire economie en vaardigheden m.b.v. bedrijven uit de directe omgeving. Zie hiervoor de webinar.

2. Workshop: Circulaire vaardigheden vertalen naar eigen onderwijs (25 maart 2021) - Welke vaardigheden kwamen naar voren (duiden) uit de presentaties van de bedrijven en hoe kunnen ze vertaald worden naar een bestaande onderwijsactiviteit.

3. Workshop: (Her)ontwerpen onderwijsactiviteit (april 2021) - Aan de hand van de 6 didactische kernen van LvDO een bestaande of nieuwe onderwijsactiviteit (her)ontwerpen om de circulaire vaardigheden te integreren.

4. Gesprek met schoolleiders (mei 2021) - Met leden van de schoolleiding van de betrokken scholen in gesprek over hun eigen urgentie/belang om ruimte te maken voor onderwijsontwikkeling gericht op aansluiting arbeidsmarkt en circulariteit.

jan '21

Publicatie trainingsformat circular skills VMBO

De training die op 29 september 2020 is uitgevoerd rondom circulair skills in de bouw- en installatietechniek is input geweest voor een trainingsformat op dit terrein. Deze training is onderdeel van het circular skills programma van de coöperatie leren voor morgen.

Dit format kan worden gebruikt om in een regio deze training op maat te maken.

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op voor een toelichting

bijlage4trainingsformatcirculairevaardhedenvmboDEF.pdf

6 okt '20

Onderwijs Innovatielab Nijmegen

Het proces tot nu en beelden van de hackathon

okt '20

Uitvraag Vo-schoolLeiders Utrecht rondom Duurzame ontwikkeling

In navolging van het LAB18 project gaan we in gesprek met de schoolleiders van de betrokken scholen: Unic, Amadeus Lyceum, Leidsche Rijn College en X11.

Doel van de gesprekken is om in beeld te krijgen welke behoeften schoolleiders hebben om aan te sluiten bij de Utrechtse gemeente agenda (Sustainable Development Goals) in het algemeen en de onderwijsagenda (docententekort en inclusiviteit) in het bijzonder.

De stichtingen Utrecht Natuurlijk en Utrecht4GlobalGoals hebben O3-Effect gevraagd om in kaart te brengen waar schoolleiders uit het Utrechtse funderend onderwijs behoefte aan hebben om bij te dragen aan een duurzame stad.

29 sept '20

Training circulaire vaardigheden voor vmbo docenten regio ede-wageningen

VMBO-docenten van het Pantarijn Wageningen en het Perron Veenendaal samen aan de slag met circulaire vaardigheden.

Tijdens de trainingsdag hebben 15 docenten met behulp van regionale bedrijven uit de Bouw- en installatietechniek circulaire vaardigheden geïdentificeerd die de sector van arbeidskrachten vraagt. Hiermee hebben zij de eerste stappen gemaakt om het te vertalen naar hun eigen onderwijs. Aan de hand van 6 kernen van LvDO is er geoefend om bestaande lessen te herontwerpen met de geïdentificeerde circulaire vaardigheden.

Deze training is een onderdeel van het programma Circular Skills uitgezet door de coöperatie Leren voor Morgen.

Met dank aan:

10 sept '20

Nijmeegs Onderwijs innovatieLAB, Jong leren eten - Blik naar buiten

Onderwijs ontwerpen voor duurzame ontwikkeling binnen het thema duurzame en gezonde voeding.

Leerlingen en docenten van verschillende middelbare scholen in Nijmegen zetten de volgende stap in het ontwerpen van een onderwijsprogramma gericht op voeding en duurzame ontwikkeling. O3-Effect organiseerde de "blik naar buiten tour" om samen op de fiets verschillende voedingsbedrijven in de regio Nijmegen te bekijken met de vraag, "wat speelt er rondom duurzame & gezonde voeding". Deze mooie dag heeft opgelevert dat leerlingen en docenten gekozen hebben om 6 oktober in de volgende sessie aan de slag te gaan met de vraag, "hoe maak je gezonde en duurzame voeding populair onder jongeren". Deze vraag is het startpunt voor het ontwerpen van een onderwijsprogramma.


9 sept '20

Oplevering mbo keuzedeel "duurzaamheid in het beroep" voor mbo college lelystad

Na een periode van 6 maanden samen ontwikkelen met docenten van MBO College Lelystad, zijn we trots om te melden dat het keuzedeel voor mbo niveau 2, 3 en 4 af is en naar tevredenheid van de school. Bekijk hier in Wikiwijs het resultaat.

juni - juli '20

MBO veldconsultatie over Circular Skills

Onder de vlag van de Coöperatie Leren voor Morgen zetten we een online veldconsultatie uit binnen het MBO. Graag willen we van mbo-docenten binnen de bouw- en installatiesector weten hoe zij aankijken tegen de transitie naar de circulaire economie en de bijbehorende vaardigheden.

Uitgangspunt voor de online consultatie is de rapportage/trendanalyse die bedrijven uit de bouw- en installatiesector hebben gemaakt.

27 jan '20

O3-Effect organiseert en faciliteert het onderwijsinnovatie lab Nijmegen

5 VO-scholen uit Nijmegen, de HAN en de GGD werken samen aan de ontwikkeling van een duurzaam onderwijsprogramma binnen het thema voeding.

Dit lab is een onderdeel van het rijksprogramma Jong leren Eten

27 juni '19

Training Vmbo-team Sg Pantarijn wageningen

Samen met docenten en schoolleiding antwoorden vinden op de vraag: Waar leiden we (vmbo) leerlingen voor op?

 • Duurzame ontwikkeling en de Sustainable Development Goals

 • Arbeidsmarkt in de directe omgeving van de school

 • Vertalen naar schoolwaarden en curriculum

13-16 jan '20

Afronding onderwijsinnovatielab voor duurzame ontwikkeling: LAB18

Onderwijsproject bij FC Utrecht. Zie voor meer informatie en afsluitende film onze aparte subpagina.

Artikel in het Utrechtse stadblad over de onderwijsweek bij FC Utrecht

24 okt '19

BLOG VOOR UTRECHT COMMUNITY

"Duurzaam ondernemen; van delen naar gehelen"

17 okt '19

Hackathon LAB18

impressie van de dag

26 sept '19

Evenement Met de blik naar buiten

O3-effect heeft het inhoudeijke programma van dit evenement mogen vormgeven

17 sept '19

Lab18

Foto voor de pitch van het duurzaamheidsvraagstuk

Utrecht Community

Het voltallige ontwikkelteam

27 juni '19

inspiratie sessie "leren voor duurzame ontwikkeling"

docenten vmbo Pantarijn Wageningen

29 mei '19

interview en foto voor het Utrechtse Stadsblad

Vanwege onze campagne voor het Utrechts Innovatielab voor voortgezet onderwijs zijn we geinterviewd door het Utrechts Stadsblad. Lees hier het artikel

23 mei '19

Blog van de Coöperatie Leren voor Morgen

"Leren voor duurzame ontwikkeling: alleen kennis is niet genoeg"

interview met Jacomijn de Vries en Stan Frijters

22 mei '19

"De wereldoelen bepalen de opdracht"

Lezing over de SDG's en hoe het bedrijsleven vorm kan geven aan hun maatschappelijke opdracht

Campus Pitzembug in Mechelen, Unesco School gericht op de SDG's

Edunext is gericht op transformatie van het onderwijs in Vlaanderen

20 en 21 mei '19

Onze eigen blik naar buiten

werkbezoek in vlaanderen

Op bezoek bij Talentenschool in Turnhout

14 mrt '19

Inspiratiesessie voor directeuren van de SKOSO basisscholen

Leren voor duurzame ontwikkeling & SDG's

Hoe sluit dit aan bij het huidige onderwijs in de scholen

Vanuit de waarden van UCO geven bedrijven feedback op onze plannen voor een sustainable school

15 feb '19

Brainstorm met Utrecht Community over "The Sustainable School"

22 nov '18

Spreken als koploper op de bijeenkomst

Voor een circulaire economie in de regio Utrecht

De statenzaal van de provincie Utrecht

Voor bestuurders Primair Onderwijs in de regio Den Bosch

Hoofdkantoor Ahrend

9 nov '18

Inspiratiesessie duurzame ontwikkeling & Onderwijs

2 okt '18

Eco-teams inspireren om de SDG's te gebruiken