In Lab18 gaan leerlingen, docenten en bedrijven samen aan de slag met het bouwen van een onderwijsprogramma waarin leerlingen "leren voor duurzame ontwikkeling".

LAB 18 Innovatie Lab voor Voortgezet onderwijs;

" leren voor duurzame ontwikkeling en de Global Goals "

Kijk deze korte film voor een weergave van het totale proces

Uitvoering onderwijsprogramma

13-16 januari 2020

In het spelerhome van FC utrecht gingen we met 24 leerlingen van tussen 12 en 16 jaar aan de slag met een opdracht van FC Utrecht: Bouw een campagne voor de supporters van FC utrecht voor duurzaam gedrag. Het programma is weergeven in de website van LAB18. Klik hier voor dit programma

1 dec '19: Wedstrijd bezoek FC Utrecht - RKC

ter voorbereiding op de projectweek van 13 tm 16 januari 2020 hebben leerlingen met een duurzame bril op de wedstrijd bezocht

19 nov '19: Evaluatie, werving en fine-tuning

Bij X-11 media en vormgeving hebben de leden (docenten en leerlingen + studenten en docentopleider HU) van het lab de afgelopen hackathon geëvalueerd en is het bedachte onderwijsprogramma afgemaakt. De leerlingen hebben twee trainingen gehad over wat er komt kijken bij het maken van een PR-campagne (opdracht in de projectweek van 13 jan 2020) en hoe ze leerlingen van hun school kunnen werven om mee te doen in de projectweek. Met dank aan Sharon Sutherland Stevens- Concept&Design en Els van Barneveld - PR/comminicatie en mediawijsheid Amadeus Lyceum

17 okt '19: Hackhaton

Impressiefilmpje van de Hackathon - 1.14 min

Het maken van een onderwijsprogramma voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling door: VO-leerlingen, VO-docenten, opleiders Hogeschool Utrecht, studenten HU, bedrijven en FC Utrecht. Met dank aan de coöperatie Leren voor Morgen voor de inspirerende ruimte

17 sept '19: Startschot

De eerste bijeenkomst van de leden van LAB18. Docenten, leerlingen, studenten HU, docentopleiders HU en bedrijven maken kennis en verdiepen zich in "leren voor duurzame ontwikkeling". Ook hebben ze samen een keuze gemaakt voor een duurzaamheidsvraagstuk, nl: "Hoe duurzaam is FC Utrecht?" De eerste start voor het maken van een onderwijsprogramma o.b.v. Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Met dank aan UCo voor de prachtige ruimte en Stan Frijters - Aeres Hogeschool Wageningen voor de kennismaking met de 6 didactische kernen van Leren voor Duurzame ontwikkeling

In dit project gaan we lokaal - in Utrecht - aan de slag om te verkennen hoe we leren voor duurzame ontwikkeling kunnen integreren in ons onderwijssysteem. We gaan leren, experimenteren, samenwerken in een multidiciplinair team, onderwijs maken en reflecteren op ons proces. We hopen samen lessen te leren die we mee kunnen nemen in het innoveren van ons onderwijs ten behoeve van duurzame ontwikkeling.

Centrale vragen:

 1. Leiden wij onze leerlingen nog op voor deze snel veranderende wereld?

 2. Hoe leren wij leerlingen omgaan me de ingewikkelde vraagstukken van deze tijd, zoals de gevolgen van migratie, de energietransitie of gendergelijkheid? (m.a.w. hoe leren leerlingen voor duurzame ontwikkeling?)

 3. Welke onderwijsvormen passen hier het beste bij? En hoe kunnen we dat in de praktijk toepassen?

Het multidiciplinaire ontwikkelteam

VO scholen uit Utrecht

Docenten en leerlingen

Hogescholen en bedrijven

Lerarenopleiders

studenten

bedrijven/experts

ACTIVITEITEN LAB 18

17 september

STARTSCHOT

start LAB18 met een multidiciplinar team van 24 mensen

8 docenten, 7 leerlingen, 2 studenten van de lerarenopleiding, 3 lerarenopleiders, 2 bedrijven

klik hier voor foto's

17 oktober

HACKATON

Met het team hacken we het volgende probleem: Hoe bouwen we een onderwijs programma waarin leerligen leren voor duurzame ontwikkeling:

Thema van het programma: De verduurzaming van FC UTRECHT of voetbalverenigingen in het algemeen

Klik hier voor foto's

19 novembER

LESSEN EN EVALUATIE

Check op de zes elementen van leren voor duurzame ontwikkeling, de kerndoelen en eindtermen en de lessen voor innovatie van ons onderwijs. Ophalen van de leerervaringen

Voorbereiden van de onderwijsweek

13-17 januari

ONDERWIJSWEEK

Uitvoering van het onderwijsprogramma met 25 leerlingen van de 4 scholen die hebben meegewerkt

Evaluatie

Flim

Slotevenement


Via www.voorjestadsie.nl hebben wij donaties ontvangen om dit Lab te kunnen faciliteren. Naast vele particulieren is dit project ook mogelijk gemaakt door:

Indy Asmus, Student Grafisch Lyceum

Ontwerp logo LAB18

Ter beschikking stellen locatie

Wat levert het op?

  1. Beelden bij docenten HOE je onderwijs op een andere manier kan vormgeven zodat we leerlingen beter voorbereiden op de toekomst en de (duurzaamheids)vraagstukken waar we voor staan.

  2. Een getest Utrechts onderwijsprogramma/project dat bruikbaar is voor alle VO scholen in Utrecht waarin leerlingen van verschillende achtergronden en niveaus samen hun talenten inzetten en leren voor duurzame ontwikkeling. Utrecht geeft zo invulling aan zijn agenda rondom Utrecht4GlobalGoals.

  3. Ervaring met een multidisciplinair team dat samen onderwijs ontwikkelt. Dit levert reflectie op en beelden op vervolgbehoeften van het onderwijs. Dit kan een aanzet zijn voor verdere ontwikkeling van het innovatie lab.

  4. Inspiratie en beelden voor de scholen die mee doen voor hun eigen onderwijspraktijk/school. In eerste instantie in Utrecht, maar met de intentie om dit ook landelijk inzetbaar te laten zijn.