O3-NEDERLAND

Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world.

-Joel A. Barker-

SCHOOL ALS VLIEGWIEL VOOR INNOVATIE NAAR DUURZAME ONTWIKKELING

O3-Nederland is een stichting voor Duurzaam Onderwijs. Vanuit deze stichting zijn we bezig een school voor Voortgezet Onderwijs op te richten onder de naam O3 Utrecht. Het concept voor de school is ontwikkeld en gericht op het opleiden van bewuste wereldburgers met als richting "Leren voor Duurzame Ontwikkeling". (LvDO) Het bestuur van O3-Nederland wordt gevormd door Guido Bastiaans en Jacomijn de Vries. In het bovenstaande filmpje wordt in hoofdlijnen weergegeven waar de school voor staat.

Route tot nu toe

Een aantal jaren terug heeft de stichting O3-Nederland twee keer een aanvraag ingediend voor het oprichten van een school. Onder de oude wet voor het oprichten van een school was het nodig om dit onder een bepaalde grondslag/denominatie te doen. Aangezien alle grondslagen in Utrecht voorzien waren van scholen hebben we getracht om een nieuwe onderwijsgrondslag aan te vragen, namelijk Duurzame Ontwikkeling. Dit was geen bestaande grondslag en op basis daarvan gaf de oude wet geen ruimte om hierop een school te erkennen. De onderwijsraad riep wel in zijn afwijzende advies op om ruimte te maken voor initiatieven als de onze en voort te maken met het proces om de wet "ruimte voor nieuwe scholen" definitief te maken.

Nieuwe wet

Op 4 oktober 2018 is, na een flinke vertraging, het Wetsvoorstel "Ruimte voor nieuwe scholen" ingediend door de minister en op Op 12 mei 2020 is deze wet goedgekeurd in de eerste kamer.

Op 1 juni 2021 is op basis van de nieuwe wet door DUO de procedure gestart voor het oprichten van een school. Dit is voor ons het startschot geweest om de vooraanmelding te doen van O3 Utrecht en een belangstellingscampagne in Utrecht en omgeving.

Op 1 juli is de website van O3 Utrecht live gegaan. Hierop is voor belangstellenden het concept toegelicht en worden ouders gevraagd om de komst van de school te steunen. Heb je interesse om mee te denken of wil je meer weten? Bekijk de website. Je kan ons ook mailen op o3utrecht@gmail.com.

Update januari 2022

Ondanks dat we de benodigde belangstellings-aantallen niet hebben behaald, zijn we toch uitgenodigd door de onderwijsinspectie om medio februari de kwaliteit van het schoolconcept toe te lichten. Wie weet.......