O3-NEDERLAND

Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world.

-Joel A. Barker-

SCHOOL ALS VLIEGWIEL VOOR INNOVATIE NAAR DUURZAME ONTWIKKELING

O3-Nederland is een stichting voor Duurzaam Onderwijs. Vanuit deze stichting zijn we bezig een school voor Voortgezet Onderwijs op te richten onder de naam O3-Utrecht. Het concept voor de school is ontwikkeld en gericht op het opleiden van duurzame wereldburgers met als richting de Sustainable Development Goals. Het bestuur van O3-Nederland wordt gevormd door Guido Bastiaans, Jacomijn de Vries en Jennifer de Laet. In hoofdlijnen worden in dit filmpje weergegeven waar de school voor staat.

Route tot nu toe

Het is niet eenvoudig om een nieuwe school te stichten in Nederland. Tot nu toe loopt de stichting aan tegen beperkingen in de wetgeving en een negatief advies van de vorige Onderwijsraad vanuit een oud denkkader.

In oktober 2018 heeft O3-Nederland weer een hernieuwde grondslag aanvraag gedaan bij de Onderwijsraad. "Duurzame ontwikkeling" is de nieuwe richting die is aangevraagd.

8 februari 2019 heeft de hoorzitting bij de Onderwijsraad plaatsgevonden waarbij ze de aanvraag van O3-Nederland toetst aan de huidige wetgeving voor een grondslag-aanvraag. Eind maart heeft de Onderwijsraad aangegeven de grondslag niet te erkennen. Echter geeft deze nieuwe Onderwijsraad duidelijk aan dat zij de wet waarop zij moeten toetsen als verouderd beschouwen. Ze riepen op om onderstaande wet snel in te voeren zodat ons initiatief de ruimte kon krijgen om te starten.

Nieuwe wet

Op 4 oktober 2018 is, na een flinke vertraging, het Wetsvoorstel "Ruimte voor nieuwe scholen" ingediend door de minister. Dit biedt de stichting de mogelijkheid de route naar deze school voort te zetten. Op 12 mei 2020 is deze wet goedgekeurd in de eerste kamer. Op 1 juni 2021mogen initiatiefnemers aangeven een school te willen starten. Hier is sprake van een soort vooraanmelding.

Wij starten binnenkort een route om samen met anderen deze vooraanmelding vorm te gaan geven. Heb je interesse? Mail ons dan op info@O3-effect.nl