O3-NEDERLAND

Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world.

-Joel A. Barker-

SCHOOL ALS VLIEGWIEL VOOR INNOVATIE NAAR DUURZAME ONTWIKKELING

O3-Nederland is een stichting voor Duurzaam Onderwijs. Vanuit deze stichting zijn we bezig een school voor Voortgezet Onderwijs op te richten onder de naam O3-Utrecht. Het concept voor de school is ontwikkeld en gericht op het opleiden van bewuste wereldburgers met als richting de Sustainable Development Goals. Het bestuur van O3-Nederland wordt gevormd door Guido Bastiaans en Jacomijn de Vries. In hoofdlijnen worden in dit filmpje weergegeven waar de school voor staat.

Route tot nu toe

Een aantal jaren terug heeft de stichting O3-Nederland twee keer een aanvraag ingediend voor op richten van een school met als grondslag voor het onderwijs concept Leren voor duurzame ontwikkeling. Dit was geen bestaande grondslag en op basis daarvan gaf de oude wet geen ruimte de school te erkennen. De onderwijsraad riep wel in zijn afwijzende advies op om ruimte te maken voor initiatieven als de onze en voort te maken met het proces om de wet "ruimte voor nieuwe scholen" definitief te maken.

Nieuwe wet

Op 4 oktober 2018 is, na een flinke vertraging, het Wetsvoorstel "Ruimte voor nieuwe scholen" ingediend door de minister en op Op 12 mei 2020 is deze wet goedgekeurd in de eerste kamer.

Op 1 juni 2021 kan een vooraanmelding worden gedaan voor de aanvraag van een nieuwe school. Dat gaan we dan ook doen vanuit de stichting

Op 1 juli komt er een website online om het concept toe te lichten en aan ouders te vragen de komst van de school te steunen. Heb je interesse om mee te denken of wil je meer weten? Mail ons dan op O3utrecht@gmail.com.