missie & visie

It is not the strongest of the species that survives,

nor the most intelligent, but the one most responsive to change

-Charles Darwin-

het EFFECT van ONDERWIJS op DUURZAAM HANDELEN VERGROTEN

PEOPLE

PLANET

PROSPERITY

Een veranderende wereld

Onze samenleving is in transitie. Hoewel er altijd sprake is van verandering gaat het nu, onder invloed van technologische ontwikkelingen, nieuwe wetenschappelijke inzichten en wereldwijde netwerken, sneller dan voorheen. We staan voor vraagstukken rondom migratie, klimaatverandering, radicalisering en een veranderende arbeidsmarkt die vragen om een integrale en multidisciplinaire aanpak.

Dit vraagt om burgers die zich bewust zijn dat samenwerking noodzakelijk is om deze vraagstukken het hoofd te bieden. Burgers die daarvoor de kennis, vaardigheden en attitude hebben. Om het voortbestaan van de planeet en de mensheid te kunnen borgen, zijn er oplossingen nodig die rekening houden met de balans tussen de mensbelangen (People), ecologische belangen (Planet) en economische belangen (Prosperity). De bewustwording op - en de actieve bijdrage aan de balans is duurzame ontwikkeling.

Aanpassing onderwijs?

Het is de maatschappelijke opdracht van het onderwijs om leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Dit vraagt van het onderwijs om te blijven anticiperen op een veranderende wereld. Het onderwijs speelt een cruciale rol in het meegeven van waarden, kennis en vaardigheden die passen bij de vraagstukken van nu en de toekomst.

Nieuw burgerschap

Het onderwijs leidt een kritische bewuste generatie burgers op. Burgers met nieuwe handelingsperspectieven die bijdragen aan een samenleving waarin duurzame ontwikkeling het nieuwe normaal is met de circulaire economie als oplossingsrichting voor de balans People, Planet, Prosperity.

O3-Effect

Wij adviseren, inspireren en ondersteunen het onderwijs bij innovatie ten behoeve van deze maatschappelijke betekenisvolle opdracht. Samen met scholen, bedrijven en instellingen willen we vorm geven aan actueel en betekenisvol onderwijs.

Wij richten ons daarom op de volgende doelen:

  • Bewustwording op leren voor duurzame ontwikkeling

  • Bijdragen aan de Sustainable Development Goals

  • Vormgeven van onderwijs innovatie