aanpak

Our biggest challenge in this new century is to take an idea that seems abstract - sustainable development - and turn it into a reality for all the world's people

Kofi Annan 1938 -2018

Ontwikkelen met richting;

VAN BEWUSTWORDING NAAR HANDELEN

Golden Circle


Global Goals


Een goed verhaal

Elke verandering begint met een goed verhaal. In een goed verhaal wordt het helder wat de stip op de horizon is en welke drijfveren hier aan ten grondslag liggen. Een goed verhaal inspireert mensen om aan de slag te gaan.

In het kader van een ontwikkelproces is het verhaal, het waarom, het vertrekpunt. O3-Effect gaat uit van een aanpak waarin bewustwording op de inhoud en de richting (waarom) de basis is. Daaraan gekoppeld wordt gekeken naar het passende proces (hoe), de vorm en de acties (wat). Zo borg je de consistentie van de ontwikkeling en een integrale kijk op het proces.

Wij zijn hierin geïnspireerd door de Golden Circle van Simon Sinek.

Uitgangspunten

Onze aanpak is gericht op bewustwording van persoonlijke- en organisatie drijfveren en waarden. Als de drijfveren passen bij het waarom van de organisatie zal het handelen daarbij aansluiten. Om dit handelen de ruimte te geven gaan we uit van principes passend bij een lerende organisatie.

  • we staan voor principes in plaats van regels

  • we willen in plaats van moeten

  • we ontwikkelen in plaats van verbeteren.

Dit vraagt om leiderschap dat is gericht op het borgen van de identiteit (de waarom) en niet op het beheersen van de organisatie.

O3-Effect

Wij bouwen samen met scholen, bedrijven en instellingen aan onderwijsinnovatie voor duurzame ontwikkeling.

In onze producten en diensten zijn we innoverend én duurzaam, in onze communicatie zijn we verbindend én confronterend, onze aanpak is gericht op de individuele én gezamenlijke bijdrage en we trainen en reflecteren op gedrag dat consistent én flexibel is.

Als richting voor betekenisvol onderwijs vindt O3-Effect inspiratie in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze doelen beslaan de drie gebieden van duurzame ontwikkeling (People, Planet, Prosperity) en sluiten inhoudelijk aan bij de bestaande kerndoelen en eindtermen.