"Samen bouwen aan onderwijsinnovatie voor duurzame ontwikkeling en een circulaire economie"


 • Bewustwording op leren voor duurzame ontwikkeling

 • Bijdragen aan de Sustainable Development Goals

 • Vormgeven van onderwijs innovatie

Aanmelden voor de Community of pratice op visie en leiderschap

Ben je schoolleider, onderwijsmanager of projectleider in het vo, mbo of hbo en is jouw organisatie bezig (of voornemens) om onderwijsinnovatie op gang te brengen op het gebied van duurzame ontwikkeling?

Er is plek voor maximaal 18 deelnemers. Dus meld je snel aan voor de kosteloze sessies en deel samen met andere onderwijsprofessionals kennis over hoe duurzame ontwikkeling vanuit leiderschap vertaalt kan worden naar het onderwijs.

Voor meer inhoudelijke informatie, druk op het rechter pijltje

In 4 dagdelen begeleidt O3-Effect de Community of Practice (CoP) met als doel om de kennis en behoeften rondom leiderschap voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs in beeld te brengen en te delen met andere onderwijsprofessionals in het land.

Met activerende werkvormen zoals intervisie en casuïstiek wordt er in de vier sessies ruimte gemaakt voor de behoeften en vragen van de deelnemers en bieden we een inhoudelijke leidraad op leiderschap voor duurzame ontwikkeling. Denk hierbij aan:

 • Basiskennis duurzame ontwikkeling (zoals Brundlandt, SDG’s, PPP) in relatie tot onderwijs

 • Integrale aanpak duurzame ontwikkeling in de organisatie/het onderwijs (Whole School Approach)

 • Samenwerking met de omgeving/regio

 • Strategie en Leiderschap (lerende organisatie, rolopvatting)


De 4 sessies vinden plaats op:

 • 12 mei (14.00-17.00) - Online

 • 02 juni (14.00-17.00) - Locatie in overleg

 • 22 september (14.00-17.00) - Locatie in overleg

 • 13 oktober (14.00-17.00) - Locatie in overleg


De CoP is onderdeel van het landelijke programma Circular Skills van de coöperatie Leren voor Morgen.

WAT WE DOEN

O3-Effect is lid van de coöperatie Leren voor Morgen en participeert in het landelijk programma Circular Skills

Wil je als school, opleiding of gewoon als onderwijsprofessional bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie?


De afgelopen jaren hebben we met veel voldoening gewerkt aan het Circular Skills programma. Samen met docenten, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals uit verschillende organisaties in het VO, MBO en HBO is er gewerkt aan de transitie naar een circulaire economie. Wij hebben daarin onze expertise ingezet om met hen de vertaling naar hun eigen onderwijs te maken door bijvoorbeeld ontwerpen van curriculumdelen, betrekken van bedrijven, het bieden van inspiratie workshops/excursies, begeleiden van professionaliseringstrajecten of het organiseren van evenementen. Ben je als school, opleiding of gewoon als onderwijsprofessional geïnteresseerd en wil je bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie? Bekijk dan het filmpje, ons portfolio voor meer info over onze projecten en neem contact met ons op.