ONDERSTEUNT SCHOLEN BIJ HET ONTWIKKELEN VAN DUURZAAM BETEKENISVOL ONDERWIJS


Hoe blijft het onderwijs betekenisvol?

Hoe blijft het onderwijs aansluiten bij de veranderende wereld?

Hoe maakt de school ruimte voor ontwikkeling?

Hoe wordt de school een duurzaam lerende organisatie?

WAT WE DOEN